De Restoration Church – Herstelgemeente is geboren vanuit een profetisch woord, dat regelmatig door de Heer bevestigd werd. De nieuwe gemeente zou een apostolische roeping en opdracht krijgen voor de stad Groningen en omstreken.

 

Laten we kijken naar de achtergronden:

 

In 1993 leidden Dr. Hendrik Jan en Jacoba van Mourik een permanent evangelisatieteam hier in Groningen, dat voornamelijk onder de prostituées en de bezoekers aan house parties werkte. Die werkzaamheden waren toen (en zijn nog) ondergebracht in een stichting met de naam

St. Evangelisch en Pastoraal Centrum Groningen (voor Stad en Ommelanden).

 

In 1995 ontvingen zij een profetie via een Zuid-Afrikaanse profeet, dat zij met een gemeente zouden beginnen, en dat die gemeente zou ontstaan uit een huiskring; deze profeet kon natuurlijk niet weten, dat zij een week of twee daarvoor juist met een huiskring begonnen waren. In de loop der maanden, die volgden, hebben predikers en profeten uit binnen- en buitenland deze profetie bevestigd.

Het is één ding om te horen, dat je met een gemeente moet beginnen, het is iets anders om daadwerkelijk van start te gaan, maar op woensdagavond 25 september 1996 is de eerste dienst gehouden in het kerkgebouw aan de Ra 4 te Lewenborg, Groningen.

 

Bij de voorbereidingen vroegen ze de Heer destijds wat het karakter van de te ontstane gemeente zou zijn. Hij maakte hen duidelijk, dat Hij gisteren en heden Dezelfde (is) en tot in eeuwigheid (Heb.13: 8), en dat Hij Zijn bediening vandaag nog steeds uitoefent, maar dan door Zijn gemeente heen. En wat was en is Zijn bediening? Uitreiken in liefde naar een gebroken mensheid, naar mensen die gebroken zijn naar geest, ziel en lichaam, uitreiken naar mensen, die herstel nodig hebben. En hoe vindt herstel dan plaats?

       door de kracht van Zijn Heilige Geest;

       door pastoraat in de kracht van de Geest;

       door de autoriteit, die de Here Jezus aan Zijn Gemeente gegeven heeft;

       door de kracht van en de Naam van Jezus;

       door de kracht van het Bloed van Jezus;

       door Zijn Woord, enz.

 

Het sleutelwoord van de gemeente is dus herstel, maar dan herstel op vele terreinen:

       herstel dus van de mens naar geest, ziel en lichaam;

       herstel van de vijfvoudige bediening in de (plaatselijke) gemeente;

       herstel van eenheid onder Christenen, en tussen kerken en gemeenten, evenwel zonder om compromissen te sluiten;

       herstel in de tijd van vervolging, die eigenlijk reeds aangebroken is;

       herstel in tijd van opwekking, die we nu in ons land beginnen te bespeuren.

 

Enkele specifieke en belangrijke punten, waar de gemeente aandacht aan moest geven, zijn o.m. de volgende:

       de gemeente moet gebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de Hoeksteen zal zijn (Ef. 2: 20); de Here Jezus Zelf is derhalve het Hoofd van deze (Zijn) gemeente en krijgt de plaats, die Hem toekomt, terwijl de Heilige Geest de vrijheid en ruimte krijgt, die Hij wil hebben;

       de gemeente zal zich radicaal opstellen tegenover de wereld en de geest van deze wereld;

       indien nodig, zullen de diensten tweetalig zijn, Engels en Nederlands;

       om het Koninkrijk van God te kunnen vestigen in Groningen, draagt een ieder ook bij met tienden en offeranden (Mal. 3:10, Matt. 23: 23, Luc. 6: 38);

       wij verheugen ons erin, dat God Zich nog steeds ontfermt over het volk Israel
(Rom. 9 – 11).

 

Enige kenmerken van de diensten zijn:

       tijdens de diensten loven, prijzen en aanbidden wij God Drieënig (Ps.103:1, Matt. 4:10, Joh. 4:23, 24, Openb.19:1, 6);

       we klappen daarbij in de handen (Ps. 47:2);

       en we jubelen en juichen (Ps. 33:1, 5:12);

       we heffen onze handen op (Ps. 63:5, 134:2, 1Tim.2:8);

       we dansen erbij van vreugde (Ps.149:3a, 150:4a);

       we gebruiken velerlei muzikale instrumenten (Ps.150:3-5)

       iedereen (voor wie het mogelijk is), zingt staande (2Kron.20:19, Openb.7: 9,10);

       we zingen geestelijke liederen en koortjes (Ef.5:18, 19, Kol. 3:16);

       we zingen o.a. in het Nederlands en Engels, maar ook in tongen (1Kor.14:14,15);

       er wordt in de diensten ruimte gegeven voor profetie (Amos 3: 8, 1Kor.12: 7-10);

       in de diensten bidt de gehele gemeente voor specifieke behoeften (Hand. 4: 24a);

 

Vanuit de gemeente zijn de volgende organisaties ontstaan:

       Stg. Evangelisch en Pastoraal Centrum Groningen (voor Stad en Ommelanden)

       Restoration Apostolic Ministries International,
met de Indiase tak:
      “Restoration through Jesus ChristApostolic Ministries International Trust

       Bible School for All the Nations

       Correspondence Bible School for All the Nations

       Restoration Bible Schools in India

       Women on Fire / Vrouwen met Vuur

       Caring for One Another

       Moved with Compassion