Welkom op de website van de


Restoration Church - Herstelgemeente


                                                                                                te Groningen


Via deze site willen we u bekend maken met de doelstellingen, visie en

activiteiten van de gemeente.


De Restoration Church - Herstelgemeente werd in 1996 gesticht.


Wij hopen u hier regelmatig te ontmoeten.


Oprichters en voorgangers,


                                                                                                Rev. Dr. Hendrik Jan en

                                                                                                Rev. Jacoba J. van Mourik


"...moved with compassion.../...met ontferming bewogen..."

Lk 10:33